O Medardzie Czarniku

 

 

Medard Czarnik urodził się 25 stycznia 1926 r. w Zalasowej. Od lat 50. XX w. fotografował ważne w życiu lokalnej społeczności wydarzenia, takie jak uroczystości religijne i rodzinne, zarówno w Zalasowej, Szynwałdzie, jak i sąsiednich miejscowościach.

Pracował aparatem Zeiss Ikon, o formacie negatywu 6x9 cm. Pierwsze odbitki wykonywał metodą na styk, później skonstruował według własnego pomysłu powiększalnik, co pozwalało mu wykonywać większe reprodukcje. Zrobione przez niego zdjęcia były bardzo dobrej jakości, starannie opracowane chemicznie, o czym świadczy stan w jakim zachowały się do dziś. W pracy pomagała mu żona Maria (z domu Plebanek), pochodząca z Szynwałdu.

Zajmował się również naprawą zegarów, radioodbiorników, maszyn do szycia. Wiele starszych osób pamięta, że te zepsute przedmioty zanosiło się do naprawy do "Mondka", bo tak był nazywany. Wyrabiał on także mosiężne obrączki ślubne, zapalniczki, szył skórzane teczki, robił tabliczki nagrobne z kajneru, klamry do pasów, latarki elektryczne.

Trudnił  się kowalstwem, ślusarstwem i dekarstwem. Do dziś można jeszcze spotkać rynny jego roboty, z piękną ornamentyką, wykonaną z blachy. Był samoukiem, posiadającym dużą wiedzę z zakresu chemii, optyki, elektrotechniki i elektroniki.

Zmarł 5 maja 2000 r., spoczywa na cmentarzu w Zalasowej.

 

 

   

Aparat fotograficzny Zeiss Ikon, którego używał Medard Czarnik

 

   

Statyw fotograficzny, lampa błyskowa Czajka i powiększalnik własnego pomysłu

 

   

Wywołane klisze fotograficzne

 

  

Nie wszystkie negatywy zachowały się w dobrym stanie, niestety część z nich uległa zniszczeniu

 

 

Koreks - naczynie do wywoływania negatywów i wałek fotograficzny

 

Miernik wykorzystywany przy naprawie radioodbiorników, wykonany przez Medarda Czarnika

 

   

Latarki elektryczne wykonane przez Medarda Czarnika