Tuchów - widoki

Most na rzece Białej im. Mariana Stylińskiego, wybudowany w 1935 r.