Zalasowa - pierwsza komunia św.

26 maja 1960 r. - ks. Wilhelm Ostrowieński